อาคารระบายน้ำฝายบ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

1. ในช่วงน้ำท่วมหรือน้ำมามาก ให้หาวิธีการนำน้ำไปเก็บไว้ในสระน้ำหรือในแปลงนาของเกษตรกร เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูทำนาหรือทำการเกษตร 2. กรมชลประทานได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งแล้ว ขอให้ผู้มีหน้าที่ด้านการเกษตรส่งเสริมกิจกรรมให้ได้จังหวะกับเรื่องของน้ำ ดังเช่นที่เขื่อนบางนรา จังหวัดนราธิวาส มีการลงแรงลงมือและใช้ให้คุ้มประโยชน์ ซึ่งในเรื่องนี้จังหวัดบุรีรัมย์รับที่จะจัดทำแผนพัฒนาอาชีพต่างๆ ให้เหมาะสมกับราษฎรในพื้นที่ต่อไป

วันที่พระราชทาน

28 ตุลาคม 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -