ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

1. ให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ในพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเหนืออ่างเก็บน้ำลำพอก ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าประมาณ 1.4 กิโลเมตร 2. ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ทำให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหาย

วันที่พระราชทาน

27 ตุลาคม 2557

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้