โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 52 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดพระราชดำริ

1. การเรียนการสอนการร้อยมาลัยของเด็กนักเรียน ควรจะหาวัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดเลย โดยเฉพาะการปลูกต้นรัก 2. การเลี้ยงไหม ต้องสอนให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน ของการเลี้ยงตัวหนอนก่อนจะกลายมาเป็นดักแด้

วันที่พระราชทาน

10 กุมภาพันธ์ 2558

เอกสารพระราชดำริเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -