ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลหรเทพ
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
-
37/1 2 - - ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
น.ส.ศรศมน รักงาม
Sonsamon2508@gmail.com
0819272715
036201393
-
-
ผู้ประสานงาน
น.ส.ศรศมน รักงาม
0819272715
036201393
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

นางดวงรัตน์ ตลับเงิน 37/1 หมู่ 2 ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เบอร์โทร 099-1025357 เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน นางดวงรัตน์ ตลับเงิน เป็นปราชญืที่มีความรู้ด้านการปลูกข้าว ปลูกเผือก และถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหรเทพ และใกล้เคียงได้เรียนรู้ การปลูกข้าว การปลูกเผือกได้เป็นอย่างดี

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -