ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลหรเทพ
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
1 ตำบลหรเทพ อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
น.ส.ศรศมน รักงาม
0819272715
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -