ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลแสมสาร
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
น.ส.ประวีณา ดาวมณี
0625575239
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -