ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลไทรน้อย
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
หมู่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
น.ส.วาสนา ยิ้มอยู่
0867667283
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -