ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ข้าวไรซ์เเบอร์รี่เพื่อสุขภาพ บ้านผักบุ้งล้วม ม.4 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
นายไพบูลย์ วงศ์สวัสดิ์
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
ม.4 บ้านผักบุ้งล้วม ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายไพบูลย์ วงศ์สวัสดิ์
p0898902418@gmail.com
0898902418
-
ผู้ประสานงาน
นายไพบูลย์ วงศ์สวัสดิ์
0898902418
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อสุขภาพ บ้านผักบุ้งล้วม ม.4 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -