ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลสามไถ
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
2 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
น.ส.วิไลพร เนียมแย้ม
0963217128
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

************************กรุณากรอกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ตามคู่มือ หน้าที่ 12***********************************
************กรุณาเพิ่มรูปภาพจำนวน 5 รูป (รูป กศน.ตำบล, แหล่งเรียนรู้, การจัดกิจกรรมพอเพียง) ในแถบด้านบน "รูปภาพศูนย์เรียนรู้" ตามคู่มือ หน้าที่ 13*************

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -