ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านนาโอน
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
หมู่ที่ 8 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายจุมพล พรหมทอง
0860144744
-
ผู้ประสานงาน
นายจุมพล พรหมทอง
0860144744
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -