ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านผัง13
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายสุธา อินยอด
-
-
ผู้ประสานงาน
นายสุธา อินยอด
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -