ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลบึงสำโรง
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
บ้านโนนสะอาด หมู่ 2 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
น.ส.สุเนตรา ศรีภู
0930748084
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -