ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลชุมพล
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
หมู่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
น.ส.สุดชดา บัวไชย
0895733147
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -