ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดใหญ่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22 - 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
ผู้ประสานงาน
คุณเรวดี (ฝ่าย CSR)
Rawadee.B@dtac.co.th
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทย โดยเน้นการทำกิจกรรมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนควบคู่กลับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ โดยจัดตั้งสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อสืบสานและพัฒนาขยายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ในปัจจุบันมีกิจกรรมเพื่อสังคมครอบคลุมการดำเนินงานหลากหลาย ภายใต้ "โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค" เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ สู่ชุมชนทั่วประเทศ ภายใต้ 3 แนวทาง คือ การทำดีด้วยเทคโนโลยี ทำดีด้วยความรู้ และทำดีด้วยใจ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -