ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านหินขาว
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายวิทยา ทองใหญ่
0817976949
-
ผู้ประสานงาน
นายวิทยา ทองใหญ่
0817976949
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

แปรรูปอาหาร

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -