ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นายอิ่นคำ วิชา
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
138/1 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายอิ่นคำ วิชา
0815681421
-
ผู้ประสานงาน
นายวีระ หอยสังข์
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -