ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
บ้านนาย ไพบูลย์ กันทะใจ
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
หมู่บ้านเวียงแก้ว ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย ไพบูลย์ กันทะใจ
0897579511
-
ผู้ประสานงาน
นาย ไพบูลย์ กันทะใจ
-
0897579511

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -