ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลเขาแก้ว
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
248/6 หมู่ 1 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางจิรารัตน์ ุสุวรรณ
0895365404
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -