ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืนตำบลศครีเมืองชุม
ด้าน/ประเภท/ชนิด
กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คุณพรรณพิมล ปันคำ เลขที่ 59 หมู่ที่ 7 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผู้ประสานงาน
คุณพรรณพิมล ปันคำ (ประธานกลุ่ม)
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น - เกษตรอินทรีย์ การปลูกข้าวอินทรีย์ - การปลูกพืชเสริมอื่นๆ เช่น สตรอเบอร์รี่ ชา แตงโม ไผ่ ทานตะวัน กะหล่ำปลี ฯลฯ - การปรับปรุงบำรุงดิน การะเบิดดิน และการสลายตอซัง - ภูมิปัญญาการผลิตฮอร์โมนสูตรบำรุงพืช การคำนวณสูตรปุ๋ยต่อชนิดพืช และการป้องกันและกำจัดวัชพืช โรค แมลง - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักดิน และการทำปุ๋ยเพาะกล้าไม้ - การลดต้นทุนโดยการผลิตแชมพู สบู่ ยาสีฟัน - การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น สารสกัดสมุนไพร ยาหม่อง สมุนไพรปรามโรคต่างๆ - การจัดตั้งโรงเรียนชาวนา และขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้