ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นายณรงค์ บัวสี
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
รองชนะเลิศ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 14 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
ผู้ประสานงาน
คุณณรงค์
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เดิมนายณรงค์เคยทำการเกษตรเชิงเดี่ยว แต่ทำให้ตนเองและครอบครัวประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากบางปีผลผลิตออกมาก ทำให้ราคาตกต่ำและไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงได้ปรับปรุงพื้นที่ในแปลงเพื่อทำเกษตรที่หลากหลาย และดำเนินการตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นผู้ริเริ่มเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาเป็นไร่นาสวนผสม ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอพระโขนง เขตประเวศ ในสมัยนั้น โดยคำนึงถึงตลาดว่ามีความต้องการอย่างไรก็ผลิตสินค้าชนิดนั้น ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีรายได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปกล้วยเป็นข้าวต้มมัดและแปรรูปหน่อไม้ และขายกิ่งพันธุ์ไผ่กิมซุง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้