ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลกกแดง
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
1 กกแดง - - ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายสุรศักดิ์ เมืองโคตร
fishingsky_1@hotmail.com
0872377223
-
-
-
ผู้ประสานงาน
นางจันทร์ดา อุคำ
0862411363
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -