ศูนย์เรียนรู้ ทร.
กลุ่มศิลปาชีพปักผ้าค่ายจุฬาภรณ์
หน่วยงาน
ทร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ - - - ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ
๐๓๗๕๖๕๐๕๙
๐๗๓ ๕๖๕๐๕๓
ผู้ประสานงาน
นาวาโทธนิต ชื่นเสมอ
0806267678
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -