ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นางเตียม แสงหล้า
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
117 หมู่ที่ 6 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางเตียม แสนหล้า
0613762852
-
ผู้ประสานงาน
นายบรรจงศักดิ์ ไพรวรรณ
-
phayao@alro.go.th

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน โดยมีการใช้พื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -