ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นายสมควร ไชยรัตน์
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2559
รางวัล
193 หมู่ที่ 2 อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายสมควร ไชยรัตน์
0873772283
-
ผู้ประสานงาน
นางสาวปฏิมากรณ์ ฤษฎี
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -