ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ฯ
นายบุญเลิศ บัวโรย
ประเภท
การเพาะเลี้ยงแพะ
ปีที่จัดตั้ง
2560
58 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
ศูนย์ศึกษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่อยู่ศูนย์ศึกษา
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

นายบุญเลิศ บัวโรย การเพาะเลี้ยงแพะ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -