ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านนาเกลือ
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
หมู่ที่ 2 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางประมวญ พงษ์ไพบูลย์ ทั่งทอง
0817815754
-
ผู้ประสานงาน
นางประมวญ พงษ์ไพบูลย์ ทั่งทอง
0817815754
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

สถาบันการเงินชุมชน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -