ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.ต้นแบบ ธกส.
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายแรม เชียงกา
-
-
ผู้ประสานงาน
นายแรม เชียงกา
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

สถาบันการเงินชุมชน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -