ศูนย์เรียนรู้ ทร.
กลุ่มศิลปาชีพแกะสลักไม้บ้านเขาตันหยง (บ้านเขาตันหยง บ้ายาบี)
หน่วยงาน
ทร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
อำเภอ จังหวัดนราธิวาส
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ
037565079
-
ผู้ประสานงาน
พันจ่าเอก ชัยสิทธิ์ วงศา
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -