ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านหัวสวน
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายวีระศักดิ์ สินสัจธรรม
0892721406
-
ผู้ประสานงาน
นายวีระศักดิ์ สินสัจธรรม
0892721406
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -