ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นายบันเทิง งามบุญช่วย
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ประชาชนทั่วไป
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
40 ม.9 ซับมล ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นำทางบนแผนที่   แผนผังที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายบันเทิง งามบุญช่วย
0871342152
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -