ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านลำขนุน
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2556
รางวัล
หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายอิ่ม ปานนิล
0854781044
-
ผู้ประสานงาน
นายอิ่ม ปานนิล
0854781044
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

หลาดต้นน้ำลำขนุน”ชุมชนท่องเที่ยว โฮมสเตย์ แนวอนุรักษ์ธรรมชาติ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -