ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
ชุมชนสื่อสารรวมใจสามัคคี ส.พัน.21 ทภ.1
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2555
รางวัล
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
จ.ส.อ.ประเสริฐ เรืองฤทธิ์
๐๘๖๗๐๕๐๔๙๙
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -