ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
บ้านนาย สุรจิตร ยังพะกูล
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย สุรจิตร ยังพะกูล
092-684-8798
-
ผู้ประสานงาน
นาย สุรจิตร ยังพะกูล
092-684-8798
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -