ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
นายบรรเทิง พุ่มจันทร์
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่ 2 หมู่บ้านแหลมทอง ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายบรรเทิง พุ่มจันทร์
-
-
ผู้ประสานงาน
นายบรรเทิง พุ่มจันทร์
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -