ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
ศูนย์เรียนรู้ฯ ร.13 พัน.2
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ร.ท.สุรเดช เนตรพรหม
082-8479312
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -