ศูนย์เรียนรู้ ศปร.
บ้านนาง เสงี่ยม สัตย์ซื่อ
หน่วยงาน
ศปร.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาง เสงี่ยม สัตย์ซื่อ
087-821-3544
-
ผู้ประสานงาน
นาง เสงี่ยม สัตย์ซื่อ
087-821-3544
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -