ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
ศูนย์เรียนรู้ฯ พัน.สร.3
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ร.อ.วิชาญ นามสีฐาน
082-1545895
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -