ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
ศูนย์เรียนรู้ ป.3 พัน.13
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
จ.ส.อ.อาทิตย์ พรมนอก
*
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -