ศูนย์เรียนรู้ ส.ป.ก.
นายมงคล พันสุวรรณกุล
หน่วยงาน
ส.ป.ก.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรกรทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดตั้ง
2559
รางวัล
202 หมู่ที่ 2 อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายมงคล พันสุวรรณกุล
0854624695
-
ผู้ประสานงาน
นายมงคล พันสุวรรณกุล
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ปลูกผักปลอดสารพิษ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -