ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านยาโต๊ะ
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
หมู่ที่ 6 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายอาหาหมัด สาแม
-
-
ผู้ประสานงาน
นายอาหาหมัด สาแม
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ออมทรัพย์วันละบาท

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -