ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บจก.พรทิพย์ ภูเก็ต
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ธุรกิจขนาดย่อม
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขที่ 108/1 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ผู้ประสานงาน
คุณวิชัย
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

จุดเด่น
- ผลิตภัณฑ์เป็นของฝากประจำจังหวัดภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกแกงไตปลา ลาข้าวสารอบกรอบ ฯลฯ
- ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ และเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และสะท้อนถึงความเป็นจังหวัดภูเก็ต
- พัฒนาโรงงานผลิตสินค้าให้มีมาตรฐานระดับสากล (HACCP และ GMP) และได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าโอทอประดับ 5 ดาว
- สร้างพันธมิตรเครือข่ายท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
- เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้