ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านหนองน้ำขุ่น
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2552
รางวัล
หมู่ที่ 4 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายจรัล สมคิด
0819404384
-
ผู้ประสานงาน
นายจรัล สมคิด
-
0819404384

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -