ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านโคกพยอม
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2559
รางวัล
หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายโกศล จันทรจิตร
-
-
ผู้ประสานงาน
นายโกศล จันทรจิตร
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

อนุรักษ์ป่าชายเลน ท่องเที่ยวล่องป่าชุมชน

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -