ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.45
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
139 หมู่2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.45
0878292626
-
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.45
0918217803
5940089

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -