ศูนย์เรียนรู้ ทบ.
ศูนย์เรียนรู้ฯ ร.8 พัน.3
หน่วยงาน
ทบ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2557
รางวัล
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
ผู้รับผิดชอบศูนย์
พ.ต.ชาญ พงศ์นา
080-1968389
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -