ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
กกส.
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
207 หมู่11 บ้านพุลาด ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผอ.กกส.
0831545351
034510851
0831545352
ผู้ประสานงาน
นยข.กกส.
0927664426
034510851
0927664426

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -