ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
สส.ทหาร
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่3 สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
สทพ.นทพ.
-
-
ผู้ประสานงาน
สทพ.นทพ.
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -