ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
สส.ทหาร
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
หมู่3 สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผอ.กวก.ศฝษ.สทพ.นทพ.
tiger1784@hotmail.com
0917838842
-
ผู้ประสานงาน
ผผค.สทพ.นทพ.
0868906954
-
worakarn_yo

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -