ศูนย์เรียนรู้ นทพ.
นพค.32
หน่วยงาน
นทพ.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
เกษตรผสมผสาน
ปีที่จัดตั้ง
2560
รางวัล
300 หมู่1 บ้านทุ่งละคร ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
ผบ.นพค.32
0939893539
053455244
ผู้ประสานงาน
นพช.นพค.32
0878430096
053455244

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -