ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านไทย จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2559
รางวัล
หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายวิชาญ เงินมาก
-
-
ผู้ประสานงาน
นายวิชาญ เงินมาก
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -