ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านยางยวน
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2553
รางวัล
หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นางบุญเรือน ทองจำรัส
0898729687
-
ผู้ประสานงาน
นางบุญเรือน ทองจำรัส
0898729687
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สาธิตปลูกข้าว และแปรรูปครบวงจร

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -