ศูนย์เรียนรู้ ธ.ก.ส.
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านทรายขาว
หน่วยงาน
ธ.ก.ส.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ปีที่จัดตั้ง
2554
รางวัล
หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นาย ประเสริฐ ราสโร
0895961739
-
ผู้ประสานงาน
นาย ประเสริฐ ราสโร
0895961739
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ชุมชนท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -